Styrelse- och årsmötesprotokoll

Årsmöte 2010

§ 1. Mötet ägde rum hos Mathias BendoffPersson och var utlyst i god tid.

§ 2. Närvarande: Mathias, Anders, Bengt-Eric, Leif, Per, Johan och Tommy. Frånvarande: Joakim och Kaj

§ 3. Trerätters middag bestående av Pilgrimsmusslor-Oxfilé-Creme Brulé

§ 4. En styrelse valdes. Ordförande: Bengt-Eric Jönsson.  Kassör: Anders Andersson  Sekreterare och alltiallo: Leif Stenholm

§ 5. Efter diskussioner enades vi om att betala in en årsavgift på 400:- varje år. Denna avgift ska vara betald 31 december varje år. 300 kr går tillbaka till de två som under året arrangerar sammankomster.Dessutom beslöt vi att inbjuda Paul Sluga som medlem i klubben. Bengt-Eric fick uppdraget att formulera en inbjudan.Höstsammankomsten skulle också fungera som årsmöte.

§ 6. Styrelsen beslöt att ha ett styrelsemöte på Bishops Arms 12/11 2010.

§ 7. Nästa möte bestämdes preliminärt till 20/5 hemma hos Leif.

§ 8. Mötet avslutas och vi tackar värden för en trevlig kväll.

 

Mötesprotokoll för SWG ordinarie årsstämma 2011

Datum: 2011-11-11

Närvarande: Bengt-Eric Jönsson, Anders Andersson, Leif Stenholm, Joakim Wahlqvist, Per Kverrstad, Tommy Åkesson, Paul Sluga, Johan Hallberg.

 

§1.                 Mötet förklarades öppnat

§2.                 Till mötesordförande valdes Beng-Eric Jönsson

§3.                 Till mötessekreterare valdes Joakim Wahlqvist

§4.                 Till justeringsman valdes Anders Andersson

§5.                 SWG:s ekonomiska redovisning föredrogs av kassör Anders Andersson. Följande frågor togs upp för diskussion och beslut:

                      Ska SWG ha fortsatt medlemskap i Svenska Whisky Förbundet (SWF)?

Stämman beslöt om fortsatt medlemskap då detta endast kostar den ringa summan av 250 kr per år. Medlemskapets ger oss vissa förmåner så som inbjudan till whiskyprovningar, rabatter på whiskytidskrifter, förköp av unika whiskysorter och speciella buteljeringar.

Ska medlemsavgiften i SWG vara oförändrad dvs 400 kr per år och medlem?

Stämman beslöt om oförändrade avgifter.

§6.                 Stämman beslöt om att fortsätta att dricka en ”dram” till minnet av framlidne SWG medlemmen Kaj Stenman. Detta innebär att en ny flaska whisky kommer att inhandlas när så behövs.

§7.                 Förslag på namnbyte togs upp. Vissa medlemmar tycker att namnet ”Spångens Whiskeygubbar” inte klingar så väl. Så heller inte den irländska stavningen av ”whiskey”. I internationella sammanhang hade det varit bättre att heta Spangens Whisky Club tycker någon. SWF har undrat om klubben enbart är för män (gubbar)? Någon tycker att nuvarande namn är genuint och trevligt och att ”Spångens Whiskeygubbar” nog om något särskiljer oss från alla andra strömlinjeformade ”Clubs”. Frågan tas upp för beslut. Majoriteten dvs. fem mot tre, avslår namnbytet.

 

§8.                 Leif Stenholm vidareförmedlar all information från SWF. Leif passar samtidigt på att utnämna sig till SWG ”ansikte utåt” eller så kallad pressansvarig. Stämman hade inga invändningar mot detta.

§9.                 Val av ny styrelse. Ytterligare en styrelseledamot föreslås. Joakim Wahlqvist föreslås av styrelsen. Stämman beslöt om att välja in Joakim Wahlqvist.

§10.               Styrelsen konstituerar sig enligt följande:

                      Ordförande                        Bengt-Eric Jönsson

                      Kassör                                 Anders Andersson

                      Sekreterare                        Joakim Wahlqvist

                      Ordinarie ledamot             Leif Stenholm

§11.               Leif Stenholm undersöker marknaden för nya tröjor med SWG logga.  Någon föreslår långärmad så kallad ”rugbytröja”.

§12.               Övriga frågor. Val av nya medlemmar bordläggs. Diskussioner om hur nya medlemskap ska gå till väga stöts och blöts. Stämman är oenig. Vi är eniga så till vida att nytt medlemskap ska ske genom acklamation på årsmöte.

§13.               Nästa mötesstämma hos Bengt-Eric Jönsson maj/juni 2012

§14.               Stämman avslutas

 

                      Malmö 2011-11-29

                     

 ______________________________________

                              Joakim Wahlqvist, mötessekreterare

                     ________________________________________

                               Bengt-Eric Jönsson, mötesordförande

                      ________________________________________

                            Anders Andersson , justeringsman

 

 

Epilog

Vi vill samtidigt passa på att tacka Leif Stenholm för en eminent whiskyprovning. ”The Night of Campeltown Whiskies” avhölls hemma hos Leif i trivsamma Skurup. Leif som själv lagat och komponerat ihop den förträffliga menyn, bestod bland annat av jordärtskockssoppa, renfärsbiffar och hemlagad äppelkanelglass. Detta sköljdes ned av diverse ljuvliga viner från världens alla hörn. Whiskyprovningen gick sedan i den skotska halvön Campbeltowns tecken; Springbank, Longrow, Glen Scotia, Hazelburn och Kilkerran. Provningen vanns utav klubbens yngste medlem, Johan Hallberg. Ett stort GRATTIS!

SWG

 

Styrelsemöte Spångens Whiskygubbar

 

Datum: 21/1 2015

 

Plats: Ribersborgs Kallbadhus

 

Närvarande: Bengt-Eric Jönsson, ordf och Anders Andersson, kassör

 

 • 1. Ordförande förklarar mötet öppnat

 

 • 2. Kassaredovisning av kassören. Anders A. Redogjorde för klubbens ekonomi. Just nu finns det 4705 kr i klubbkassan.

 

 • 3. Rutiner kring inbetalning av årsavgiften till SWF. SWF har brutet ekonomiår med inbetalning den 1/7. Det kommer i fortsättningen ingen påminnelse utan varje klubbkassör måste själv hålla koll på inbetalningsdatum.

 

 • 4. Har alla betalt årsavgiften för 2015?

Alla har betalt årsavgiften för 2015. I fortsättningen skall ALLA betala in när vi har vårt höstmöte.

 

 • 5. Paul Sluga ansvarig för framtida beställningar hos SWF

Paul Sluga har blivit ansvarig för våra framtida beställningar hos SWF.

 

 • 6. Regler för framtida beställningar hos SWF – hur gör vi?

Se SWF´s förslag i kvartalsbrev 16! Styrelsen beslöt att ta upp frågan vid vårt vårmöte. Ska vi göra en extrabeställning?

 

 • 7. Glasbeställningarna?

Eftersom Leif inte var närvarande så vet vi inte hur stort intresset är för glasbeställningen

 

 • 8. Vår hemsida – har det skett något nytt?

Leif har gjort några tillägg/ändringar under hösten. Men inte helt uppdaterad.

 

 • 9. Övrigt

Kommer Paul att hinna med att skicka ut en förfrågan angående intresset för att beställa Mortlach, senast 6/2? Se SWF´s hemsida!

Påminner om Öl- och Whiskymässa i Malmö 13-14/3

 

 • 10. Mötet avslutat

 

 

Styrelsemöte Spångens Whiskygubbar 2015

 

Datum: 21/1 2015

 

Plats: Ribersborgs Kallbadhus

 

Närvarande: Bengt-Eric Jönsson, ordf och Anders Andersson, kassör

 

 • 1. Ordförande förklarar mötet öppnat

 

 • 2. Kassaredovisning av kassören. Anders A. Redogjorde för klubbens ekonomi. Just nu finns det 4705 kr i klubbkassan.

 

 • 3. Rutiner kring inbetalning av årsavgiften till SWF. SWF har brutet ekonomiår med inbetalning den 1/7. Det kommer i fortsättningen ingen påminnelse utan varje klubbkassör måste själv hålla koll på inbetalningsdatum.

 

 • 4. Har alla betalt årsavgiften för 2015?

Alla har betalt årsavgiften för 2015. I fortsättningen skall ALLA betala in när vi har vårt höstmöte.

 

 • 5. Paul Sluga ansvarig för framtida beställningar hos SWF

Paul Sluga har blivit ansvarig för våra framtida beställningar hos SWF.

 

 • 6. Regler för framtida beställningar hos SWF – hur gör vi?

Se SWF´s förslag i kvartalsbrev 16! Styrelsen beslöt att ta upp frågan vid vårt vårmöte. Ska vi göra en extrabeställning?

 

 • 7. Glasbeställningarna?

Eftersom Leif inte var närvarande så vet vi inte hur stort intresset är för glasbeställningen

 

 • 8. Vår hemsida – har det skett något nytt?

Leif har gjort några tillägg/ändringar under hösten. Men inte helt uppdaterad.

 

 • 9. Övrigt

Kommer Paul att hinna med att skicka ut en förfrågan angående intresset för att beställa Mortlach, senast 6/2? Se SWF´s hemsida!

Påminner om Öl- och Whiskymässa i Malmö 13-14/3

 

 • 10. Mötet avslutat

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)